CZ MEDIA RESEARCH WORK CV
ARCHITECTURE
IN PERSPECTIVE
edited by: MARTINA PERINKOVÁ, SANDRA JÜTTNEROVÁ, LUCIE VIDECKÁ 2021
VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ARCHITEKTURY
13
1
13
th
/ 13.
Architecture in Perspecve 2021
/ Architektura v perspekvě 2021
VŠB - Technical University of Ostrava
Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture
Proceedings of the Internaonal Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Editors / Editoři:



Graphic / Gracká úprava:

Print / Tisk:
VŠB - TU Ostrava
Publisher / Vydavatel:
VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture /

ISBN 978-80-248-4552-4


55





    


Emil Adamec
ABSTRACT:




-



-



-

KEYWORDS:-

ABSTRAKT:         -
           -
 
-



    
-
-

-


KLÍČOVÁ SLOVA:


      -
     -

      
     -
         -
  
-
       
   

    
 -

     
     
    -

-
-
    
      
      -

      -
      
     



EMIL ADAMEC, MGA.


Faculty of Arts
Charles University





Faculty of Architecture
Brno University of Technology






Emil Adamec, MgA. Founding mem-
  



    
student at the Faculty of Architecture
at Brno University of Technology and
-

Studied Landscape Architecture at
Mendel University in Brno. Studied
Engineering of Living Environment at
    
Faculty of Civil Engineering. Author,
   -
    
    
  
     
     
-

   
   
   
    -
rain, Italy and India. Author and sole
    

    
    
   -
     
   -


       

      

-




    






      
      -
     
     
     

i
     -
-

  
ii
 

 


  
-

iii
    -

-

       

    -
 
        
iv
-

       
     
     
  
-



v

      
 -
       -
       
    -
      

   
vi
   


-
-

vii

       
    



viii
-
      

-

     -
-
      
ix
-
    

      -
    -
     




     

      -

      
-

-
     
       
       
  -
-


-
-
-

      
 
x
    
xi


-
    
 -

    
      
       

      
-
       
-

     
         -



    
       



-
-
      

-


     



     
      

     -

    
     

  

   
   -
    -
    -
   
   
   -
-


   
    
  
    -
   
    
   -

i
    

ii
-



iii

    


iv
      -


     
    
    
    
     


-
     
   

v
-
 -
     

vi
-
ples of Architecture.
vii
      
Architecture.
viii
        
      
Corinthian Capital.
ix
-
-
 

x
      

     

html
xi


57
      -
    
      
       
        
    
    
-
      


     
      

 
xii
   
xiii
 -

xiv
    -
       
      -
      
   
xv
  -

      -
     -
  
     
     
      -
       
      



-

      

       
      -
       
-

    -






     
    
 
     -
      
-

    
     
      
       
     

    -


  
    
      
      
-

  -

     -
          

         -
      -
       

-

       
        
       
       
        
        

-

    

-
  
        
        
-
-


xii
    -

xiii
     -
    

xiv
 -
   
     

xv
     -
   


     
popisu.

     
     
-
    

-

       
      
     
  

-
      -


       -
    -
       

xvi
se modernis-
-
       


     -
      
      
      

 
     
    -
 -
    
xvii
  

xviii





-
-

     
    
      

      
   
xix
   
-
    



       -
      -
      -
      
 

     -

     



xx
-
     
     
      

-
  -

-
   
   

-
      
 -



-
     -
      

      -
     
        
-
     -
   -
       
      
-
-
     
    -

-
-

     

-

-

-
    
     -
   -
      
-
        
      -
       -
     

       


     
       
       
    
xxi





-

-

-

       
       

-
xvi
-
     
    -
      
 
   
      -
  
modernismu.
xvii
   
     -
      
    

-

xviii

  
      
-
    
    -
   

xix


     


xx
     -
    -
   

xxi

  -
-
-


59
-




      
     
     
     
-
    
    
     
 

   -
      


     
-
       
    -
    
-
     
    
-
-

-
  

 
       
       
  
  -
      
     
     
-


     -

xxii

      
     -
     
       
    

-

-
    
      

   
         
      -
     
     
       -
-

     
     -


xxiii
-

-

     



-
-
  
xxiv
  

     
     
       
-


  
-
      

xxv

     
      
     



     

  imago urbis    
       
-



      -
  -
       

      -


    
       
      
-
-
      
      
     
     


      
     


-
-





-
       
 


      
      -

       


     -
xxii
     -
     

xxiii

and universal value, one anchored in our ra-
 


xxiv


xxv
 

      
      
      
       
xxvi
-
     
      
     -
       
     
    
       


        -

    
      

   
   
-


      
 

-


-
     
       
    
-
-





     -
        

   -

-
-


-

    -
      -

xxvii
  
        
     -
     

      
     
       -

      
        -

    
      -
     
     


       
-
   -

     
      
  
      
   -
    
    
       


    
     
-

-
   
      
-

xxviii

     
      
       
    
xxix
 -


      -

     

       
     

-

xxx

    
xxxi
 
    
xxxii

xxxiii

-

-
-

     

     
        




    
    
         

      
     

      

xxxiv

      
       
     

      
 
-
       
-

      
    
    

 
xxvi
-

xxvii
    

xxviii

-
     

xxix
      

xxx
-
    
    -
     



xxxi
    -
-
    
    
    -

xxxii
   -
 
    
     
     

xxxiii
    -
-

     
    
     

xxxiv
     
     
    

61
     
      -

-



-

        -
    -

-
-

       
      
-
   


-



       
    
     -
 
      

  
xxxv
  
 
      
     -

xxxvi

-
       

  -

 
xxxvii


    



     
-
        
      
-


xxxviii



      

 -


       
     -
      
     
   



         


-
  



   
     
      
     
xxxv
  

xxxvi
-
    

xxxvii
      -
    
     
  

xxxviii
      
  
   -

    
      

 

       
     
      
       
       -


-

      
      


-

     
       -
     
      
sloupu

      
       



       

      -
      

  

-



        


  

 

  

 

-






   
    -

  

    
     -


Šalouna,

    
-



-


      
    
     -
       
-

     -
 
    



       
         
      


       
 

   
       
-

    



     
  -
          
       

63

xxxix


-

-
-

   
   

 
      -

      


a Friedricha Schachnera.

       


       -
  
      
   -
      

     
-
-
         
       
     
        

      -
  
xl
  
      -


-
     

-

    -
     

 

-
      

Br-








           



             
     


-
        


xxxix
-

xl
     

         










    


   

 
       


-
-
   
     
      
     
     
   
 

   
    



       -
        

    -
    

  



     
     -
mu




     
     -
       


xli


     
     
-

xlii




     
     -
 
       
   
   
     
      -
  

       -
         


-


Arnoldem

     

  

  
    
     




-


-

      -





 -



       
xliii
,

 
      





   
-



-



-
       

    



     
      
    



Brna.
xlvi



    -
       -
       
      
     -
    
xl-
vii
      
      
xli
   
     


xlii
   

xliii
     
   

  
-


xliv
        

     

-
-

xlv
  
     
     -
  
-

xlvi
    


-
-
-

65
   
xlviii
 -
 
xlix
    
       
     

   


-
    -
      
   

 

    

      
     
 
l
 
li
  -

lii
       -
      
      
     -
       
    

liii
   

liv

 -
       
-
     
      
   
-
-
      

     
  
lv
demolice
lvi
 
lvii

lviii

lix

lx

-

      

-
      
        

-

lxi


lxii

     
-
      
 
        

-


-




         

       

    -




xlvii
  
-

     -
    
   
  

xlviii
-


xlix
  
    

-

l
   -

    
 
      
-
     
v Indii.
li
    
v USA.
lii

liii

    

liv
  
  -
ret.se/
lv

   

lvi
    
    
       -
       

lvii
   
     -
    

lviii

   



lix


      
  -

-

lx
 


    -
  


 

  

  -
       




-

    
-


-


-




-






-
     




-


   

   
    


-


      

         
   
     
-
     
     
   

 -
     
      -

     
     
      -
     

     -
        
       -
      -
-

    

  

  

-
-



     

-
-



   

     -

           -

-


-






 

  
-
  -

-





     
       
     -
      
       -

     

      

   -


 

 


-

      



lxi
    
the Scandinavian discourse on archi-
    
   
-
-
dinavian-discourse-on-architecture/
lxii
   


67
-
      










-















           -

 
     


           -
         



          



       


  

   
      




lxiii
,

-
     -
-
  

lxiv
   
     
    -

     
     







 

    
-


lxv

      
        

  
      


-
 -
      
-
    
        
plocha,

 
    

      
        -
       
       -
-
     

    
      


-
lxiii
-
-
va/
lxiv
      
  
old/felixneumann/
lxv
-
-
va/
      

  

lxvi





     -
  

    
       
  
    
        
       
   -




 -

      


   


    
    


-

 -
   
-

     
-


  

 
domu

  
     
    
     -
    
    -


        
   -
     
      
      -
  
    
     
          
       

   -
      


  


         

-

lxvi
      
      

69
      -
 



      
-
    

 
   

Tento

       
-
    

     
      -


 
   
lxvii
    
     
    
       
   -
 -
    

     

      

         
     
          
         -

        

-

-
  
-


  -






-
  




     

  

 



 

    
     





-
    

    
    
    -
   
       



        



       -
     
     
lxviii
  -
-
   
      -
  

-
ix
      

      

      
   

 
       -
    

 
-
-
      
lxxi
     

in-

  

    


     






    
     -




lxvii
    
     

lxviii
-
    
      
   


lxix
-

  
-

lxx
      
 -

lxxi
    -
   
   
    

       


    
-
        -
      
      
  






 

 

 




 

      -
      
     
   
-
  
    



-




-


        

      
dis
   

            -
-
   
          

-


   

         

-




         
         

         

lxxii
    
       -
   


lxxiii
    

     

      
  


lxxiv

     
   -
     
 


lxxv
    
      
    


lxxvi
    

   -
   
     -
     
-

lxxvii
    
      -
   
    


lxxviii
     
      -
    
-

lxxix
     -


-

     
-
      

71

      

       -
       

      
-




       
     -

   -
hat,

   -





          
       

      
        
         



    
       




      
       
     -
       
      
       
       


       
       
      -
      


      


       
       
     
       
      

    -
-
-



     -
      -
ernismu,

 
       -


a vily Tugendhat


      -
    -
-
hausovou cenou


 

 


        
     


       
     
-
  

     

      -
       
     
      
      



     -
    

  

    
     
-

-

   -

     

    
     -
       -
       -




   


     

      

    
    -
     
     
       




-
 
      


lxxx
-


       -
-

      


    -
-
     

     
       
     
     -


   
-

    



lxxxi

     -
  


-

lxxxii
-


lxxxiii

lxxxiv
       
     
      
      
    
lxxxv

lxxxvi

lxxxvii

lxxxviii

  
lxxxix
  -
   
xc
   
-
-

xci
-
    
xcii
 
    
xciii
  
     -
     -
   
xciv
  


       



lxxx

lxxxi
       



lxxxii
    


lxxxiii
      
    
      
      
-

lxxxiv
      -
  -
     
   

lxxxv
     
 

lxxxvi
     

lxxxvii

lxxxviii

lxxxix

-
   

xc
-

xci
   
    

xcii
   
     -


xciii
      

    

  
atd.
xciv
      

xcv
   -
    
    

73
     
      -
     
      -
     



       -


xcv
-


xcvi
-
  
 -

xcvii

xcviii
-

xcix

c
 
ci

-


cii
     -

ciii
-

   -


     
-




      
       
      -


   


      
       
    

So-
     

cvi
-

  
cvii
     -
-

cviii


      
cix





    




cx

33a,cxi
    

 
      
    

cxiii





      
        -
       
   


   
      


 

  
-
vii

      
     
       
   -

       -
       
-


            


      
-

xcvi
    

xcvii
   
   

-

xcviii
     


    
    
Maria, Alexander, Michael, Michaeli, Ida,


xcix

c
  
   

ci


cii
    
     
      -

ciii
-
     

atd.
civ


    

   


-


cv
      -

    
-

cvi
      


cvii

      
     -
     
     

cix
 
      -
     -
     


cx
-
      
     
Adamce.
cxi
    

cxii
   

cxiii

-




-
     
     
     -
   -
-
     


-
       -
    

       

-
     
       -


-


   -




    

     
     
D.C. v USA.


-


     
       

    

     -
       
       

se
   

  -
      
   

 
      





   -
      
    -
    -
 

     



-


           
          
-
        
   


-
        





   
DOMU
    


vstoupil
  
cxxv
  
    

 -


   

-
      -
       
   
      
      
  

  
       
       

       
     -
         
      
       

         
       
      
     

       
      -
cxiv
    

cxv
    
-

cxvi
    
    

cxvii
    
    

cxviii
      
   -

    

cxix


-


cxx

    

   


cxxi


cxxii
    
-
   -
     

cxxiii


cxxiv

cxxv

    

cxxvi
    

cxxvii


cxxviii


cxxix
  


75


       
 -
    



       
-
       



  
    -
       
        
    -
-

    
    
-
        
      -


     -
        


cxxx



     
-
 -


-
  
  
cxxxi
   
     
       -
       -
   

         

-

        
       


cxxx

   
   
-
-

cxxxi
   
-

cxxxii
-

cxxxiii
   

a Linux.
cxxxiv
   
    
    -
     -
     
   -
     -
    
-

cxxxv
       
   

cxxxvi
    
  -
     

cxxxvii
    -

cxxxviii
     
     
    

cxxxix
       
  -
     


cxl
-
    
-

cxli
 

cxlii

cxliii
    
     
     
      
     -
   -
      
      
  -
 
    
    
     
     


cxliv
-

cxlv
  

cxlvi
-

    
      
       -
    -
    

     
      
        


  
cxxxii
  

cxxxiii
  
cxxxiv
  
      
   
 
-

 
      

cxxxvi

    
 
-



     
      
      
-


       -

-
-
   -
     
     -

-
      
   

cxxxvii
-

     
      
    
cxxxviii
a Ex-
cel
cxxxix


cxl
-
     
-


       -
    
      





         -
vat
cxli
    
-

cxlii

     
  
cxliii
  

cxliv
-

  
cxlv
 
      -
-
 
cxlvi
  
   

      
 
-
-
     
 
      -

      
     -
       -
      -


      
     

  